Senarai Akta Kesihatan


Muka Surat : daripada 36 rekod
Bil. Tajuk No Akta Tahun Lihat
1 Akta Makanan 1983 - Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) 2011 P.U. (A) 100 2011 B_view
2 Akta Makanan 1983 - Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) 2010 P.U. (A) 239 2010 B_view
3 Akta Makanan 1983 - Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau (Pindaan) No. 2 2009 P.U. (A) 447/2009 2009 B_view
4 Akta Makanan 1983 (Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau-Pindaan 2008) P.U. (A) 315/2008 2008 B_view
5 Malaysian Health Promotion Board Act 2006 651 2006 B_view
6 Akta Makanan 1983 : Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 Akta Makanan 1983 2004 B_view
7 Fees Act 1951 - Fees (Medical) (Amendment) Order 2003 [PU(A)6/2003] 209 2003 B_view
8 Mental Health Act 2001 615 2001 B_view
9 Private Healthcare Facilities And Services Act 1998 586 1998 B_view
10 Telemedicine Act 1997 564 1997 B_view
 
Akta & Polisi