A0ca440ab86955aaab38e5123ea8225ce9584ae2d56fa612f63c464b677e9cda
402432e186765e27cb9c4030ce9eae582845930f296bf3c449bc6e5df70d4b8a

Maklumat lanjut di sini

Ddbb4d8d97c7e0a76de95b0acf5050c79c3d42ab21bddb51beef1892063fcbe2

Maklumat Lanjut Di Sini

E32d96c83a27d9bde39240e8da498fb5e1c9d96d858c3c6179ec9bdbe99b01c1

Maklumat lanjut di sini

  • Warganegara

  • Bukan Warganegara

  • Perniagaan

  • Warga KKM

Kesihatan adalah satu isu yang penting dan individu yang sihat boleh memainkan peranan yang efektif dalam pembangunan masyarakat dan negara. Laman ini memberikan maklumat am mengenai kesihatan di Malaysia.

maklumat lanjut:
Perkhidmatan rawatan kesihatan di Malaysia adalah yang terbaik di rantau ini. Kemudahan rawatan kesihatan disediakan kepada rakyat tempatan dan juga warganegara asing oleh pusat-pusat penjagaan kesihatan kerajaan dan swasta. Ini termasuklah hospital, klinik dan pusat perubatan yang dilengkapi dengan peralatan moden.

maklumat lanjut:
The Ministry of Health has established a set of legislations, which is two-pronged as it encompasses both governance of healthcare providers, and protection of healthcare consumers. These legislations are drawn with the public’s safety in mind, and to provide guidelines to individuals and companies who wish to venture into the healthcare industry.

maklumat lanjut: